Home   |   Dienstveleningsdocument
Dienstveleningsdocument van Lydia Waal Verzekeringen!


Inleiding

U bent van plan de zorg voor uw financiŽle zaken/verzekeringen toe te vergtrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiŽle  belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Ons kantoor


Lydia Waal Verzekeringen biedt u advisering op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen ( uitvaartkosten, risicoverzekeringen).
Ons kantoor is aangesloten bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening ( KIFID).

Hoe kunt u ons bereiken


Telefonisch op 075-6313069
Per mail: info@lydiawaal.nl
Het adres is: Kalf 228, 1509 BD Zaandam

Registratie/lidmaatschap


Ons kantoor is aangesloten bij diversen organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit FinanciŽle Dienstverlening


De wet financiŽle dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiŽle betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiŽle dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12003678. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl .

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening


Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij het klachteninstituut is: 300001288. Meer informatie over de taak en werkwijze van het klachteninstituut vindt u via de website: www.kifid.nl

De producten en diensten die wij aan u bieden:


Schadeverzekeringen:


Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen.  Denk hier bijvoorbeeld aan auto-, inboedel-, ziektekosten-, aansprakelijkheids- en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hier op aan. Wij assisteren u actief bij de schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen:


Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overlijdenskostenverzekering.

Onze relatie met verzekeraars


Ons kantoor kan voor u een objectieve analyse maken van bijna alle producten die er op de markt verkrijgbaar zijn. Uit het brede aanbod in de markt kiezen  wij voor u een passende oplossing waarbij niet het aanbod de leidraad is maar uw wens. Daarbij kijken wij onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze keuze.

Wat verwachten wij van u?

Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-) uitkering van de betreffende voorziening.

Ook is het van belang dat u bij een levensverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, en gezondheidsgegevens bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zo nodig ven dienst zijn met standaard inventarisatie formulieren.

Tijdens de looptijd van de verzekering vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiŽle)  huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw ( persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie ( geboorte, echtscheiding, overlijden etc.) wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie etc.

Hoe worden wij beloond?


Provisie is de inkomstenbron die wij als assurantieadviseur van de verzekeraars, waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie ( bij schadeverzekeringen),  of van het verzekerde bedrag ( bij levensverzekeringen). Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt.  Door het provisie systeem kunnen wij onze dienstverlening laag drempelig houden.

De provisie verschillen zowel per aanbieder als per product. Om u een algemene indruk te geven, hebben wij hieronder voor een aantal financiŽle producten, de laagste en hoogste provisie die wij ontvangen weergegeven.

Kapitaalverzekering met een premie van Ä 50,00 per maand met een duur van 30 jaar:

Ä 0,00 tot Ä 500,00 voor de gehele looptijd.

Risicoverzekering met een premie van Ä 25,00  per maand met een duur van 20 jaar:

2 x 85% van de jaarpremie = Ä 510,00 ( over 24 maanden te ontvangen) voor de gehele looptijd van de verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering van bijv. Ä 250,00 per maand:

Tussen de 7,5 % en 17,5% van de te betalen premie = Ä 18,75 tot Ä 43,75 per maand.

De bovenstaande bedragen zijn nominale bedragen.

Als u ons inschakelt om te bemiddelen zullen wij u , uiterlijk voor u een product aanschaft, schriftelijk informeren over het exacte bedrag dat aan provisies wordt betaald.

Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze adviezen. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.

Wij kunnen wel bepaalde kosten (door) berekenen zoals bijvoorbeeld herinnerings of incassokosten als de premie te laat of anders wordt voldaan.

Wettelijke Verplichtingen


Ons kantoor heeft ingevolge de Wet Financieel Toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteiten FinanciŽle markten (AFM) onder nummer 12003678, voor het uitoefenen van ons bedrijf. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd. Wij streven er naar om u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Desondanks zou er iets fout kunnen gaan, voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

BeŽindiging van de relatie


U heeft het recht de relatie met ons kantoor te beŽindigen op elk door u te bepalen tijdstip, bij polissen met een contractduur van 12 maanden kunt u de polis tussentijds opzeggen met 1 maand opzegtermijn, zonder kosten. Ook kunnen de polissen op verzoek worden overgevoerd naar een ander kantoor van uw keuze.

Van onze kant zijn wij ook vrij om de relatie met u te beŽindigen.

Welke klachtmogelijkheid heeft u?


Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut FinanciŽle  Dienstverlening, waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen.

Het adres van het klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening is:
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 Ė 3552248, internet: www.kifid.nl
 

e-mail:  info@lydiawaal.nl

Kalf 228 | 1509  BD Zaandam | Tel.nr.: 075-6313069
 

KVK 34208451  | AFM vergunningsnummer 12003678
Aangesloten bij KIFID onder nummer 300 001 288